Roberto Mardones Santistevan

Roberto Mardones Santistevan

Autor

En aquests 8 àlbums hi ha 5.940 negatius a B&N.
Fotografies testimonials del que va esdevenir a la nostra estimada Barcelona des dels anys de la candidatura Olímpica 1986 fins a la inauguració el dia 25 de juliol de 1992.
Ara en procés d’escanejar en alta resolució, classificar i seleccionar 1992 fotografies que seran la base de l’exposició “Barcelona quan vas ser meva”, Postals amb Alma
Aquest registre històric i inèdit per a molts és una radiografia d’aquest impuls social, polític i cultural de la “Movida de Barcelona”

En estos 8 álbumes hay 5.940 negativos en B&N.
Fotografías testimoniales de lo que aconteció en nuestra querida Barcelona desde los años de la candidatura Olímpica 1986 hasta su inauguración el día 25 de julio de 1992.
Ahora en proceso de escanear en alta resolución, clasificar y seleccionar 1992 fotografías que serán la base de la exposición “Barcelona cuando fuiste mía”, Postales con Alma
Este registro histórico e inédito para muchos es una radiografía de ese impulso social, político y cultural de la “Movida de Barcelona”

In these 8 albums there are 5,940 B&W negatives.
Testimonial photographs of what happened in our beloved Barcelona from the years of the 1986 Olympic bid until its inauguration on July 25, 1992.
Now in the process of scanning in high resolution, classifying and selecting 1992 photographs that will be the basis of the exhibition “Barcelona when you were mine”, Postcards with Soul
This historical and unprecedented record for many is an x-ray of that social, political and cultural impulse of the “Movida de Barcelona”

 

SITIO WEB EN DESARROYO